Απελευθέρωσε τα βιβλία σου! Πούλησέ τα!
«Η Φόνισσα»
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
PARADISE LOST
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ
«Δόνια Περφέκτα»
Μπενίτο Πέρεθ Γαλντός
Το Δίγραμμα
Άννα Εμμανουήλ
Ο Σταυρός της Ηδονής
Άννα Εμμανουήλ
«Γουτού Γουπατού»
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης