Τυπολόγιο Χημείας (android app)

Τυπολόγιο Χημείας (android app)

Γλώσσα: Ελληνικά

Μάρκος Χατζημάρκος

Πηγή

Εύχρηστο, φιλικό, πλήρες, άμεσα διαθέσιμο Τυπολόγιο Χημείας για το Λύκειο. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι μια εφαρμογή που συνοψίζει όλους τους τύπους που πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής και είναι εύκολο να ανατρέξει σε αυτούς.
Περιέχει επίσης χρήσιμους πίνακες, εικόνες, διαγράμματα, κ.ά.

Μην αφήνεις τα μεταχειρισμένα βιβλία σου στο ράφι... Πούλησέ τα!

Προτείνουμε επίσης