Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Γλώσσα: Ελληνικά

Παλαιολόγος Δούρος

pdf

Κατηγορίες

Εργασίες

Μελέτη για την ιστορία της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευση στην Ελλάδα από 1928 έως και σήμερα.

Θα πετάξεις βιβλία που δεν χρειάζεσαι;; Πούλησέ τα!