Η Καταγωγη των Βυζαντινων Αυτοκρατορων

Η Καταγωγη των Βυζαντινων Αυτοκρατορων

Γλώσσα: Ελληνικά

Εμμανουήλ Ν. Καρακώστας

pdf

Κατηγορίες

Ελλάδα

Η μελέτη πραγματεύεται την καταγωγή των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, βασισμένη σε ιστορικές πηγές καθώς και βιβλιογραφία από νεώτερους ιστορικούς, κυρίως του 20ου αιώνα. Απαρτίζεται από επτά κεφάλαια, στα οποία διακρίνονται ανά ομάδες οι Αυτοκράτορες και τίθεται προς έρευνα η καταγωγή τους.

Το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται τους Αυτοκράτορες που κυβέρνησαν από τον Ρωμανό Γ’ Αργυρό έως το τέλος της Αυτοκρατορίας, το δεύτερο εκείνους που βασίλευσαν από το 802 έως και τον Ιωάννη Τσιμισκή, μην περιλαμβάνοντας όσους άνηκαν εξ αίματος στην Μακεδονική Δυναστεία, διότι αυτοί αναλύονται ξεχωριστά στο τρίτο κεφάλαιο. Εν συνεχεία στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται οι Αυτοκράτορες από το 695 έως το 802 και στο πέμπτο κεφάλαιο η καταγωγή του Αυτοκράτορος Ηρακλείου, και κατά συνέπεια και της δυναστείας του. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η καταγωγή των Αυτοκρατόρων της πρωτοβυζαντινής περιόδου (330 – 610) και στο έβδομο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και ορισμένες σχετικές παρατηρήσεις για τα ευρύτερα εθνικά χαρακτηριστικά της Αυτοκρατορίας.

Διάβασες βιβλίο; Πούλησέ το!