Ένας Φανταστικός, Φυσικός κόσμος! 202 Πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης

Ένας Φανταστικός, Φυσικός κόσμος! 202 Πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης

Γλώσσα: Ελληνικά

Εμμανουήλ Κουσλόγλου

pdf

Στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρει μια πλήρη περιγραφή πρωτότυπων πειραμάτων, ώστε να αποτελέσει ένα καλό εγχειρίδιο για όσους πειραματίζονται με απλά υλικά στις Φυσικές Επιστήμες. Το βιβλίο λοιπόν παρουσιάζει τα πειράματα σε ενότητες, έτσι ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να εντοπίζει στα πειράματα τού τομέα που τον ενδιαφέρουν. Κάθε πείραμα παρουσιάζεται ως εξής:

Α) Τίτλος πειράματος
Β) Σύντομη εισαγωγή
Γ) Υλικά
Δ) Διαδικασία
Ε) Τι παρατηρούμε
ΣΤ) Εξήγηση: Καταρχήν δίνεται μία όσο το δυνατό πιο επιγραμματική και απλή εξήγηση του φαινομένου. Στη συνέχεια και ανάλογα με το πείραμα, γίνεται μία επιστημονική εμβάθυνση και μερικές φορές μία επέκταση και σύνδεσή του με την καθημερινότητα.
Ζ) Ιδέα παρουσίασης στην τάξη: Κάποια από τα πειράματα ενθουσιάζουν τα παιδιά. Ωστόσο θα ήταν πολύ όμορφο αν τους τα προσφέραμε με ελκυστικό τρόπο. Το βιβλίο προτείνει μία ιδέα παρουσίασης σε κάποια από αυτά. Ο γονιός, ο παππούς, ο δάσκαλος, ο φίλος μπορούν να σκεφτούν σίγουρα κάτι καλύτερο!
Η) Αστοχίες/παρατηρήσεις: Τα πειράματα που παρουσιάζονται έχουν εκτελεστεί πολλές φορές από τον συγγραφέα. Αρκετά από αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες ή κρύβουν παγίδες κατά την εκτέλεσή τους. Εδώ, παρουσιάζονται επιγραμματικά κάποιες πιθανές αστοχίες ή παρατηρήσεις που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να επιτύχει το πείραμά του χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Έχεις βιβλία που δεν χρειάζεσαι; Πούλησέ τα!