Βρες την Ευγνωμοσύνη στη ζωή σου

Βρες την Ευγνωμοσύνη στη ζωή σου

Γλώσσα: Ελληνικά

Γεωργία Κορδώνη

pdf

Κατηγορίες

Ψυχολογία

Σκοπός του σύντομου παρόντος εγχειριδίου είναι δοθούν κάποιες γενικές πληροφορίες για την πρακτική της Ευγνωμοσύνης. Το εγχειρίδιο συνοδεύεται από το Τετράδιο Ασκήσεων, όπου ο αναγνώστης θα βρει ασκήσεις για να εξασκηθεί και να βάλει άμεσα την Ευγνωμοσύνη στη ζωή του και ένα Ημερολόγιο Ευγνωμοσύνης, που θα μπορεί να συμπληρώνει καθημερινά. Διαβάζοντας το παρόν ο αναγνώστης θα διευκολυνθεί στην συμπλήρωση των ασκήσεων. Παρακάτω θα βρείτε συγκεκριμένα:
- γενικές πληροφορίες για την έννοια της Ευγνωμοσύνης,
- τα οφέλη που μπορεί να φέρει στη ζωή σας,
- παραδείγματα για το πώς ακριβώς μπορείτε να βάλετε την Ευγνωμοσύνη στη ζωή σας.

Η δράση της Ευγνωμοσύνης μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τις καταστάσεις και κατ’ επέκταση την ζωής σας. Αρκεί να δοκιμάσετε να την ενσωματώσετε στη ζωή σας και να την αφήσετε να επιδράσει πάνω σας!

Μην αφήνεις τα μεταχειρισμένα βιβλία σου στο ράφι... Πούλησέ τα!