Διαφορικές Εξισώσεις

Εξώφυλλο του:  Exterior Differential Systems

Exterior Differential Systems

Διαφορικές Εξισώσεις

Bryant, Chern, Gardner, Goldschmidt, , Griffiths

Δημοσιεύθηκε 3 Μαι 2009

This book gives a treatment of exterior differential systems. It will include both the general theory and various applications.

An exterior differential system is a system of equations on a manifold defined by equating to zero a number of exterior differential forms. When all the forms are linear, it is called a pfaffian system. Our object is to study its integral manifolds, i.e., submanifolds satisfying all the equations of the system. A fundamental fact is that every equation implies the one obtained by exterior differentiation, so that the complete set of equations associated to an exterior differential system constitutes a differential ideal in the algebra of all smooth forms. Thus the theory is coordinate-free and computations typically have an algebraic character; however, even when coordinates are used in intermediate steps, the use of exterior algebra helps to efficiently guide the computations, and as a consequence the treatment adapts well to geometrical and physical problems.

406 σελίδες

2.5 mb

pdf
Συνέχεια »
Εξώφυλλο του:  Differential Equations

Differential Equations

Διαφορικές Εξισώσεις

Paul Dawkins

Δημοσιεύθηκε 8 Μαρ 2009

Here are my online notes for my differential equations course that I teach here at Lamar University. Despite the fact that these are my “class notes” they should be accessible to anyone wanting to learn how to solve differential equations or needing a refresher on differential equations.

I’ve tried to make these notes as self contained as possible and so all the information needed to read through them is either from a Calculus or Algebra class or contained in other sections of the notes.

Paul Dawkins

504 σελίδες

2.4 mb

pdf
Συνέχεια »
Εξώφυλλο του:  Ordinary Differential Equations

Ordinary Differential Equations

Διαφορικές Εξισώσεις

Peter R. Wolenski

Δημοσιεύθηκε 24 Νοε 2006

52 σελίδες

5.5 mb

pdf
Συνέχεια »
Εξώφυλλο του:  Lecture Notes for Partial Differential Equations

Lecture Notes for Partial Differential Equations

Διαφορικές Εξισώσεις

M. S. Joshi, A. J. Wasserman

Δημοσιεύθηκε 24 Νοε 2006

88 σελίδες

0.5 mb

pdf
Συνέχεια »
Εξώφυλλο του:  Differential Equations of Mathematical Physics

Differential Equations of Mathematical Physics

Διαφορικές Εξισώσεις

G. Sweers

Δημοσιεύθηκε 24 Νοε 2006

111 σελίδες

1.4 mb

pdf
Συνέχεια »
Εξώφυλλο του:  Hilbert Space Methods for Partial Differential Equations

Hilbert Space Methods for Partial Differential Equations

Διαφορικές Εξισώσεις

R. E. Showalter

Δημοσιεύθηκε 24 Νοε 2006

This book is an outgrowth of a course which we have given almost periodically over the last eight years.

215 σελίδες

0.9 mb

pdf
Συνέχεια »
Εξώφυλλο του:  Partial Differential Equations

Partial Differential Equations

Διαφορικές Εξισώσεις

T. W. Korner

Δημοσιεύθηκε 24 Νοε 2006

49 σελίδες

0.2 mb

pdf
Συνέχεια »
Εξώφυλλο του:  Difference Equations to Differential Equations
Εξώφυλλο του:  Notes on Differential Equations

Notes on Differential Equations

Διαφορικές Εξισώσεις

Bob Terrell

Δημοσιεύθηκε 13 Νοε 2006

99 σελίδες

0.7 mb

pdf
Συνέχεια »
Εξώφυλλο του:  Linear Partial Differential Equations and Fourier Theory

Linear Partial Differential Equations and Fourier Theory

Διαφορικές Εξισώσεις

Marcus Pivato

Δημοσιεύθηκε 13 Νοε 2006

431 σελίδες

11.8 mb

pdf
Συνέχεια »