Εξώφυλλο του:  Night of Knives

Night of Knives

Περιπέτεια

Evans Jon

Δημοσιεύθηκε 15 Οκτ 2011

Veronica Kelly came to Africa to start her life over. Still reeling from her divorce, she is grateful when a handsome stranger invites her to join a tour to visit gorillas in Uganda’s wild Impenetrable Forest — a trip that goes desperately wrong when their group is captured by brutal gunmen.

This is no random kidnapping: her abduction is only the first move in a deadly strategic game. Now she must embark on a wild journey across Africa, to unveil a malignant conspiracy before it consumes entire nations — and thousands of lives…

312 σελίδες

1.3 mb

Σας άρεσε; Διαδώστε το!